partnereink
 • Pécsi Tudományegyetem - Politikai Tanulmányok Tanszéke
  A PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke a rendszerváltáskor jött létre, hogy a hallgatók politikai ismereteit növelje. 1994-tól 40 kredites politológiai specializációval készítette elő az egyetemi politológus alapszak indítását, amelyet 1999-ban engedélyezett az Oktatási Minisztérium.
 • Pécsi Tudományegyetem - Interdiszciplináris Doktori Iskola
  1993-ban akkreditálták a „Magyarország és Európa a 19-20. században” című Történelem Ph.D. Programot, amely egyetemi diplomával rendelkező, kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó hallgatóknak biztosít lehetőséget kutatásaik kiteljesítésére, illetve a képzés elvégzése után fokozatszerzésre.
  Az Ormos Mária akadémikus asszony, professor emerita, vezette Doktori Program a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Keretében tevékenykedik.
 • MTA-PTE Magyarország és Európa Kutatócsoport
  Az MTA-PTE Magyarország és Európa Kutatócsoport 1996-ban jött létre Ormos Mária akadémikus vezetésével kis létszámú, fiatal kutatókat összefogó kutatócsoportként. A kutatócsoport tagjai levéltári kutatásokat folytatnak. A fiatal kutatók kutatási eredményeiket felhasználják készülő disszertációjuk írásánál, publikálják, illetve hasznosítják a Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti és Modernkori Történeti Tanszékei keretében folytatott oktatási tevékenységükben.
 • Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika Központja
  A Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika Központja 2001. november 19-én jött létre több előzmény eredményeképpen. (A központ akkor a Latin-Amerika Központ elnevezést kapta, amelyet 2004-ben, Magyarország uniós csatlakozásának évében, a kibővülő spanyol-portugál kapcsolatok nyomán változtattak Ibero-Amerika Központra.) Egyrészt a bipoláris világ szétesésével a 90-es évek elején megkezdődött a Nyugat felé nyitás, amely lehetővé tette, hogy a Pécsi Tudományegyetemen spanyol szak induljon. Ennek tanrendjében helyet kapott Latin-Amerika történetének és kultúrájának oktatása is, amely fokozatosan beépült a történész és a geográfus képzésbe is.
 • Kitekintő Hírportál
  Kitekintő - Független hír- és közösségi portál
 • Mundus Kiadó
  A Kiadó elsősorban szakkönyvkiadónak tekinti magát. Tevékenységét – a kiadványok listájából jól láthatóan – irodalmi-művészeti-művelődéstörténeti -történelmi és más sorozatok keretében valósítja meg. Fokozottan ügyel arra, hogy kiadványai mind témájukban, mind feldolgozásmódjukban, szövegeik stilisztikai állapotában, mind külső megjelenésükben egyfajta akadémiai igényességnek feleljenek meg. Nem jelenti persze ez azt, hogy ne vállalná sikeres munkák megjelentetését is.
 • Z & G Consulting Kft.
  Z & G Consulting Kft.